هفتادوپنجمین تور دوچرخه سواری جاده یورومتروپل در بلژیک آغاز شد.

منتشر شده در: اخبار دوچرخه سواری بازدید: 316 نظرات: 0


به گزارش پایگاه نتایج بین المللی دوچرخه سواری ، نتایج این مسابقات به شرح زیر است :
* مرحله پرولوگ - مسافت 7.8 کیلومتر به صورت تایم تریل انفرادی از اوبیژیس تا سن اوبر : 
1- آلکس ژوژیر از فرانسه - تیم ای جی توآر 11:23 دقیقه 
2- مارتین کایزر از هلند - لوتو 3 ثانیه اختلاف
3- ماتیاس برندل از اتریش - یام سایکلینگ 12 ثانیه اختلاف
* مرحله اول - مسافت 167.1 کیلومتر از لالوویه تا شیوره :
1- ینس دوبوشر از بلژیک - تیم لوتو 3:46:22 ساعت 
2- ریموند کردر از هلند - لیل متروپل زمان مشابه 
3- تیموتی دوپون از بلژیک - روباکس زمان مشابه 
در رده بندی کلی تور یورومتروپل ، آلکس ژوژیر از فرانسه و تیم ای جی توآر با مجموع زمانی 3:57:45 ساعت پیشتاز ماند و مارتین کایزر از هلند و تیم لوتو با 3 ثانیه اختلاف دوم است.