flamingo-scooter-2009C
flamingo-scooter-2009C-1
2-flamingo-scooter-2009C
3-flamingo-scooter-2009C
flamingo-scooter-2009C
flamingo-scooter-2009C-1
2-flamingo-scooter-2009C
3-flamingo-scooter-2009C

اسکوتر فلامینگو مدل 2009CFlamingo 2009C


  • دارای چراغ های LED
  • قابلیت تاشدن دارد
  • تنه از جنس آلومینیوم
  • دارای کمک فنر
  • تحمل وزن تا 50 کیلوگرم