flamingo-ride on car-1388-1
flamingo-ride on car-1388-2
flamingo-ride on car-1388
flamingo-ride on car-1388-6
flamingo-ride on car-1388-3
flamingo-ride on car-1388-7
flamingo-ride on car-1388-4
flamingo-ride on car-1388-9
flamingo-ride on car-1388-8
flamingo-ride on car-1388-5
flamingo-ride on car-1388-1
flamingo-ride on car-1388-2
flamingo-ride on car-1388
flamingo-ride on car-1388-6
flamingo-ride on car-1388-3
flamingo-ride on car-1388-7
flamingo-ride on car-1388-4
flamingo-ride on car-1388-9
flamingo-ride on car-1388-8
flamingo-ride on car-1388-5

ماشین شارژی فلامینگو مدل 1388Flamingo 1388


  • ماشین شارژی فلامینگو مدل 1388 مناسب کودکان 3 تا 8 سال
  • کمربند ایمنی
  • کمک فنر های مناسب
  • موتور های بسیار قوی
  • پخش موزیک داخلی، پورت AUX،USB و SD CARD