flamingo-ride on car-1588
flamingo-ride on car-1588-2
flamingo-ride on car-1588-7
flamingo-ride on car-1588-8
flamingo-ride on car-1588-9
flamingo-ride on car-1588-8
flamingo-ride on car-1588-3
flamingo-ride on car-1588-4
flamingo-ride on car-1588-1
flamingo-ride on car-1588-5
flamingo-ride on car-1588-6
flamingo-ride on car-1588
flamingo-ride on car-1588-2
flamingo-ride on car-1588-7
flamingo-ride on car-1588-8
flamingo-ride on car-1588-9
flamingo-ride on car-1588-8
flamingo-ride on car-1588-3
flamingo-ride on car-1588-4
flamingo-ride on car-1588-1
flamingo-ride on car-1588-5
flamingo-ride on car-1588-6

ماشین شارژی فلامینگو مدل 1588Flamingo 1588


  • ماشین شارژی فلامینگو مدل 1588 مناسب کودکان 3 تا 8 سال
  • کمربند ایمنی
  • فضای مناسب نشیمن
  • صندلی چرمی
  • کمک فنر های مناسب
  • موتور های بسیار قوی
  • پخش موزیک داخلی، پورت AUX،USB و SD CARD