flamingo-ride on car-A798
flamingo-ride on car-A798-1
flamingo-ride on car-A798-2
flamingo-ride on car-A798-3
flamingo-ride on car-A798-5
flamingo-ride on car-A798-7
flamingo-ride on car-A798-8
flamingo-ride on car-A798-9
flamingo-ride on car-A798-10
flamingo-ride on car-A798
flamingo-ride on car-A798-1
flamingo-ride on car-A798-2
flamingo-ride on car-A798-3
flamingo-ride on car-A798-5
flamingo-ride on car-A798-7
flamingo-ride on car-A798-8
flamingo-ride on car-A798-9
flamingo-ride on car-A798-10

ماشین شارژی فلامینگو مدل A798Flamingo A798


  • ماشین شارژی فلامینگو مدل A798 مناسب کودکان 3 تا 7 سال
  • کمربند ایمنی
  • فضای مناسب نشیمن
  • صندلی چرمی
  • کمک فنر های مناسب
  • موتور های قوی
  • پخش موزیک داخلی، پورت AUX،USB و SD CARD