flamingo-ride on car-5566
flamingo-ride on car-5566-3
flamingo-ride on car-5566-4
flamingo-ride on car-5566-1
flamingo-ride on car-5566-2
flamingo-ride on car-5566-6
flamingo-ride on car-5566-9-
flamingo-ride on car-5566-5
flamingo-ride on car-5566-7
flamingo-ride on car-5566-8
flamingo-ride on car-5566
flamingo-ride on car-5566-3
flamingo-ride on car-5566-4
flamingo-ride on car-5566-1
flamingo-ride on car-5566-2
flamingo-ride on car-5566-6
flamingo-ride on car-5566-9-
flamingo-ride on car-5566-5
flamingo-ride on car-5566-7
flamingo-ride on car-5566-8

ماشین شارژی فلامینگو مدل 5566Flamingo 5566


  • ماشین شارژی فلامینگو مدل 5566 مناسب کودکان 3 تا 7 سال
  • کمربند ایمنی
  • فضای مناسب نشیمن
  • صندلی چرمی
  • کمک فنر های مناسب
  • موتور های قوی
  • پخش موزیک داخلی، پورت AUX،USB و SD CARD