flamingo-tricycle-T200
flamingo-tricycle-T200-4
flamingo-tricycle-T200-5
flamingo-tricycle-T200-7
flamingo-tricycle-T200-6
flamingo-tricycle-T200-2
flamingo-tricycle-T200-1
flamingo-tricycle-T200-3
flamingo-tricycle-T200
flamingo-tricycle-T200-4
flamingo-tricycle-T200-5
flamingo-tricycle-T200-7
flamingo-tricycle-T200-6
flamingo-tricycle-T200-2
flamingo-tricycle-T200-1
flamingo-tricycle-T200-3
  • بدنه آلیاژ فولاد
  • دارای ترمز کالسکه ای
  • مناسب برای کودکان 1 تا 4 سال
  • قابلیت تا شدن چرخ عقب (تبدیل به دوچرخه)
  • پشتی قابل تنظیم