flamingo-tricycle-T300AIR
flamingo-tricycle-T300AIR
flamingo-tricycle-T300AIR-1
flamingo-tricycle-T300AIR-2
flamingo-tricycle-T300AIR-3
flamingo-tricycle-T300AIR-4
flamingo-tricycle-T300AIR-5
flamingo-tricycle-T300AIR-6
flamingo-tricycle-T300AIR-7
flamingo-tricycle-T300AIR-8
flamingo-tricycle-T300AIR
flamingo-tricycle-T300AIR
flamingo-tricycle-T300AIR-1
flamingo-tricycle-T300AIR-2
flamingo-tricycle-T300AIR-3
flamingo-tricycle-T300AIR-4
flamingo-tricycle-T300AIR-5
flamingo-tricycle-T300AIR-6
flamingo-tricycle-T300AIR-7
flamingo-tricycle-T300AIR-8
  • بدنه آلیاژ فولاد
  • دارای ترمز کالسکه ای
  • مناسب برای کودکان 1 تا 6 سال
  • بدنه تاشو
  • پشتی قابل تنظیم