flamingo-tricycle-T400
flamingo-tricycle-T400-5
flamingo-tricycle-T400-4
flamingo-tricycle-T400-3
flamingo-tricycle-T400-2
flamingo-tricycle-T400-1
flamingo-tricycle-T400
flamingo-tricycle-T400-5
flamingo-tricycle-T400-4
flamingo-tricycle-T400-3
flamingo-tricycle-T400-2
flamingo-tricycle-T400-1
  • بدنه آلیاژ فولاد
  • دارای ترمز کالسکه ای
  • مناسب برای کودکان 1 تا 6 سال
  • قابلیت چرخش 360 درجه ای صندلی
  • جاپایی و فرمان تاشو