flamingo-ride on car-1618-10
flamingo-ride on car-1618-11
flamingo-ride on car-1618-13
flamingo-ride on car-1618-5
flamingo-ride on car-1618-4
flamingo-ride on car-1618-7
flamingo-ride on car-1618-6
flamingo-ride on car-1618-3
flamingo-ride on car-1618-8
flamingo-ride on car-1618-12
flamingo-ride on car-1618-2
flamingo-ride on car-1618-1
flamingo-ride on car-1618-9
flamingo-ride on car-1618-10
flamingo-ride on car-1618-11
flamingo-ride on car-1618-13
flamingo-ride on car-1618-5
flamingo-ride on car-1618-4
flamingo-ride on car-1618-7
flamingo-ride on car-1618-6
flamingo-ride on car-1618-3
flamingo-ride on car-1618-8
flamingo-ride on car-1618-12
flamingo-ride on car-1618-2
flamingo-ride on car-1618-1
flamingo-ride on car-1618-9

ماشین شارژی فلامینگو مدل 1618Flamingo 1618


  • ماشین شارژی فلامینگو مدل 1618 مناسب کودکان 3 تا 7 سال
  • کمربند ایمنی
  • فضای مناسب نشیمن
  • صندلی چرمی
  • کمک فنر های مناسب
  • پخش موزیک داخلی، پورت AUX،USB و SD CARD