flamingo-shargaeablemotor-108
flamingo-shargaeablemotor-108-6
flamingo-shargaeablemotor-108-1
flamingo-shargaeablemotor-108-2
flamingo-shargaeablemotor-108-3
flamingo-shargaeablemotor-108-4
flamingo-shargaeablemotor-108-5
flamingo-shargaeablemotor-108
flamingo-shargaeablemotor-108-6
flamingo-shargaeablemotor-108-1
flamingo-shargaeablemotor-108-2
flamingo-shargaeablemotor-108-3
flamingo-shargaeablemotor-108-4
flamingo-shargaeablemotor-108-5

موتور شارژی فلامینگو مدل 108Flamingo108


  • مناسب برای کودکان 2 تا 5 سال
  • فضای مناسب نشیمن
  • موزیکال
  • دارای 3 چرخ
  • عصادار