flamingo-shargaeablemotor-918
flamingo-shargaeablemotor-918-4
flamingo-shargaeablemotor-918-1
flamingo-shargaeablemotor-918-2
flamingo-shargaeablemotor-918-3
flamingo-shargaeablemotor-918
flamingo-shargaeablemotor-918-4
flamingo-shargaeablemotor-918-1
flamingo-shargaeablemotor-918-2
flamingo-shargaeablemotor-918-3

موتور شارژی فلامینگو مدل 918Flamingo HV-318


  •  مناسب برای کودکان 3 تا 5 سال
  • فضای مناسب نشیمن
  • جاپایی مناسب برای کودک
  • چراغ دار
  • تک موتور-تک سرعت