flamingo-shargaeablemotor-316
flamingo-shargaeablemotor-316-1
flamingo-shargaeablemotor-316-2
flamingo-shargaeablemotor-316-3
flamingo-shargaeablemotor-316-4
flamingo-shargaeablemotor-316-6
flamingo-shargaeablemotor-316-5
flamingo-shargaeablemotor-316-7
flamingo-shargaeablemotor-316-8
flamingo-shargaeablemotor-316-9
flamingo-shargaeablemotor-316-10
flamingo-shargaeablemotor-316-11
flamingo-shargaeablemotor-316
flamingo-shargaeablemotor-316-1
flamingo-shargaeablemotor-316-2
flamingo-shargaeablemotor-316-3
flamingo-shargaeablemotor-316-4
flamingo-shargaeablemotor-316-6
flamingo-shargaeablemotor-316-5
flamingo-shargaeablemotor-316-7
flamingo-shargaeablemotor-316-8
flamingo-shargaeablemotor-316-9
flamingo-shargaeablemotor-316-10
flamingo-shargaeablemotor-316-11

موتور شارژی فلامینگو مدل 316Flamingo 316


  •  مناسب کودکان 3 تا 8 سال
  • فضای مناسب نشیمن
  • دارای پورت USB
  • موتور های قوی
  • دارای چرخ های کمکی