flamingo-shargaeablemotor-1188
flamingo-shargaeablemotor-1188-2
-1flamingo-shargaeablemotor-1188
flamingo-shargaeablemotor-1188
flamingo-shargaeablemotor-1188-2
-1flamingo-shargaeablemotor-1188

موتور شارژی فلامینگو مدل 1188Flamingo HV-318-1


  •  مناسب برای کودکان 3 تا 6 سال
  • فضای مناسب نشیمن
  • جاپایی مناسب برای کودک
  • چراغ دار
  • تک موتور-تک سرعت