flamingo-ride on car-1038
flamingo-ride on car-1038-4
flamingo-ride on car-1038-1
flamingo-ride on car-1038-2
flamingo-ride on car-1038-3
flamingo-ride on car-1038
flamingo-ride on car-1038-4
flamingo-ride on car-1038-1
flamingo-ride on car-1038-2
flamingo-ride on car-1038-3

ماشین شارژی فلامینگو مدل 1038Flamingo-1038


  • مناسب کودکان 2 تا 6 سال
  • کمربند ایمنی
  • فضای مناسب نشیمن
  • صندلی چرمی
  • کمک فنر های مناسب
  • پخش موزیک داخلی، پورت AUX،USB وRADIO