بنر 1

حراج!

دوچرخه 12 تایم مدل Stop

985,000 تومان930,000 تومان
بدنه آلیاژ فولاد مناسب کودکان 3 تا 7 سال طوقه استیل رنگ شده لاستیک پهن  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول
حراج!

دوچرخه 16 تایم مدل Stop

985,000 تومان945,000 تومان
بدنه آلیاژ فولاد مناسب کودکان 5 تا 9 سال طوقه استیل رنگ شده لاستیک پهن  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول
حراج!

دوچرخه 16 تایم مدل Pony

1,020,000 تومان980,000 تومان
بدنه آلیاژ فولاد مناسب کودکان 5 تا 9 سال طوقه استیل رنگ شده لاستیک پهن  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول

دوچرخه 20 تایم مدل Pony

995,000 تومان
بدنه آلیاژ فولاد مناسب کودکان 7 سال به بالا طوقه استیل رنگ شده لاستیک پهن  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول
حراج!

دوچرخه 20 تایم مدل Stop

1,080,000 تومان995,000 تومان
بدنه آلیاژ فولاد مناسب کودکان 7 سال به بالا طوقه استیل رنگ شده لاستیک پهن  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول
ناموجــود

دوچرخه 16 تایم مدل WILSON

بدنه آلیاژ فولاد 2 کمک فنره مناسب کودکان 5 سال تا 9 سال طوقه دوبل آلومینیوم لاستیک پهن کمک فنر وسط و جلو  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول
ناموجــود

دوچرخه 16 تایم مدل ATOMIC

بدنه آلیاژ فولاد 2 کمک فنره مناسب کودکان 7 سال تا 9 سال طوقه دوبل آلومینیوم لاستیک پهن کمک فنر وسط و جلو  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول
ناموجــود

دوچرخه 20 تایم مدل WILSON

بدنه آلیاژ فولاد 2 کمک فنره مناسب کودکان 7 سال به بالا طوقه دوبل آلومینیوم لاستیک پهن کمک فنر وسط و جلو  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول
ناموجــود

دوچرخه 20 تایم مدل ATOMIC

بدنه آلیاژ فولاد 2 کمک فنره مناسب کودکان 7 سال به بالا طوقه دوبل آلومینیوم لاستیک پهن کمک فنر وسط و جلو  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول

دوچرخه 29 ژیتان مدل KOBALT 500

9,130,000 تومان
بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 30 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز دیسک هیدرولیک شیمانو آلتوس سیستم کامل قطعات دنده شیمانو
نمایش سریع محصول
حراج!

دوچرخه 27.5 ژیتان مدل KOBALT 400

6,400,000 تومان 6,240,000 تومان
بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز دیسک هیدرولیک شیمانو آلتوس سیستم کامل قطعات دنده شیمانو
نمایش سریع محصول

دوچرخه 27.5 ژیتان مدل KOBALT 200

5,396,000 تومان
بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز دیسک هیدرولیک شیمانو آلتوس سیستم کامل قطعات دنده شیمانو
نمایش سریع محصول
حراج!

دوچرخه 27.5 ژیتان مدل KWAD 10 HD

4,980,000 تومان 4,850,000 تومان
بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز دیسک هیدرولیک شیمانو آلتوس سیستم کامل قطعات دنده شیمانو
نمایش سریع محصول
حراج!

دوچرخه 26 ژیتان مدل KWAD Z V

3,960,000 تومان 3,874,000 تومان
بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز ویبرک شیمانو الیویو سیستم کامل قطعات دنده شیمانو
نمایش سریع محصول

دوچرخه 26 ژیتان مدل KWAD X HD

4,070,000 تومان
بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز دیسک هیدرولیک شیمانو سیستم کامل قطعات دنده شیمانو
نمایش سریع محصول
ناموجــود

دوچرخه 28 رالی مدل ROADSTER 21

بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز V-Brake TEKTRO سیستم کامل قطعات دنده شیمانو نکسوس
نمایش سریع محصول
ناموجــود

دوچرخه 28 رالی مدل 3 ROADSTER

بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 3 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز V-Brake TEKTRO سیستم کامل قطعات دنده شیمانو نکسوس
نمایش سریع محصول
حراج!

دوچرخه 28 رالی مدل STRADA 21 V

4,130,000 تومان 4,035,000 تومان
بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز V-Brake TEKTRO سیستم کامل قطعات دنده شیمانو تورنی
نمایش سریع محصول

دوچرخه 26 رالی مدل MIRAGE 50 MD

3,720,000 تومان
بدنه آلیاژ آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار SUNTOUR ترمز V-Brake PROMAX سیستم کامل قطعات دنده شیمانو
نمایش سریع محصول
ناموجــود

دوچرخه 20 تاچ مدل Wizard

بدنه آلیاژ فولاد مناسب کودکان 7 سال به بالا طوقه استیل رنگ شده لاستیک پهن کمک فنر وسط و جلو  ترکبند دار و سبددار
نمایش سریع محصول