معرفی رشته جاده در دوچرخه سواری

دوچرخه سواری جاده

معرفی رشته جاده در دوچرخه سواری

مسابقات جاده در سه بخش زیر برگزار می گردند:

1- تایم تریل تیمی

این رویداد در مسابقات المپیک جایگاهی ندارد، ولی در تورهای مختلف به اجرا گذاشته می شود. قوانین آن مشابه تایم تریل انفرادی است ولی به صورت تیمی متشکل از حداقل 3 دوچرخه سوار و حداکثر 10 دوچرخه سوار برگزار می گردد.
تفاوتی که تایم تریل تیمی با انفرادی دارد این است که در تایم تریل انفرادی رکابزنان مجاز نیستند، پشت سر رکابزن دیگری حرکت کنند، ولی در تایم تریل تیمی رکابزنان یک تیم می توانند براساس تاکتیکی که اتخاد می کنند با یکدیگر جا عوض کنند.

2- استقامت جاده

درمسابقه استقامت جاده رکابزنان در قالب یک گروه شروع به حرکت کرده و در مسیرهایی که از نظر مسافت با هم متفاوت هستند، شروع به رقابت می کنند. رقابتهای استقامت جاده در اشکال گوناگونی از قبیل یک روزه، مسابقه در مسیر بسته (Circuit) و یا به صورت مرحله ای ( مانند تور دو فرانس و جیرو ایتالیا) برگزار می شوند. مسابقات استقامت جاده مهمترین مسابقات دوچرخه سواری در المپیک به شمار می آیند.

3- تایم تریل انفرادی

این بخش از مسابقات جاده نیز در المپیک جایگاه ویژه ای دارد، تایم تریل انفرادی در مسیری به مسافت 40 تا 50 کیلومتر برگزار می گردد که طی آن دوچرخه سواران به صورت انفرادی و با فاصله زمانی 1 الی 2 دقیقه شروع به حرکت نموده و در پایان هر رکابزنی که در کمترین زمان به خط پایان برسد عنوان قهرمانی را به دست خواهد آورد.

این رویداد از سال 2012 با حضور 5 تا 6 رکابزن در هر تیم در مسابقات قهرمانی جهان برگزار می شود.

منبع :http://www.cfi.ir

 

نظرات (1)

[…] برای مطالعه پیشنهاد میکنیم: معرفی رشته جاده در دوچرخه سواری […]

پیگیری سفارش
لیست مقایسه