دوچرخه Camp

35 کالا

 • حراج!

  دوچرخه 12 کمپ مدل TOMTOM

  2,510,000 تومان2,365,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم دوشاخ کمک فنر دار
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 20 کمپ مدل FAT

  4,390,000 تومان4,200,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 24 سرعته دوشاخ EASING طوقه آلومینیوم
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 20 کمپ مدل HUMMER 160

  2,460,000 تومان2,310,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم دوشاخ کمک فنر دار طوقه آلومینیوم 3 سانتی متر
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 20 کمپ مدل KART

  2,350,000 تومان2,240,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم CAPRIOLO دوشاخ کمک فنر دار طوقه آلومینیوم 5 سانتی متر
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 24 کمپ مدل HUMMER 180

  2,590,000 تومان2,400,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم دوشاخ کمک فنر دار
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 24 کمپ مدل KART

  2,480,000 تومان2,340,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم دوشاخ کمک فنر دار
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل +CLOUDS 530

  3,680,000 تومان3,550,000 تومان
    دوچرخه کوهستان 26 کمپ +CLOUDS 530 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو آلتوس 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی  GT MRK
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل +VIGOROUS 100

  2,470,000 تومان2,330,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم CNC ترمز دیسک مکانیک دوشاخ کمک فنر دار طوقه آلومینیوم 3 سانتی متر
  نمایش سریع محصول
 • دوچرخه 26 کمپ مدل +VIGOROUS 200

  2,410,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم دوشاخ کمک فنر دار
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل CLOUDS 530

  2,820,000 تومان2,710,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم دوشاخ کمک فنر دار
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل CLOUDS 560

  3,790,000 تومان3,635,000 تومان
    دوچرخه کوهستان 26 کمپ CLOUDS 560 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو آلتوس 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی  GT MRK
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل FAT

  7,850,000 تومان7,500,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 24 سرعته دوشاخ EASING طوقه آلومینیوم
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل JOURNEY 780

  4,440,000 تومان4,285,000 تومان
  دوچرخه 26 کمپ مدل JOURNEY 780  یکی از مدل های باکیفیت ارایه شده در فروشگاه آیبایک می‌باشد. دوچرخه کوهستان 26 کمپ JOURNEY 780 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو التوس 27 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی UDING
  نمایش سریع محصول
 • دوچرخه 26 کمپ مدل JOURNEY 800

  4,960,000 تومان
  دوچرخه کوهستان 26 کمپ JOURNEY 800 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو الیویو 27 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی  SUNTOUR XCM
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل LEGEND 100

  3,070,000 تومان2,930,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم دوشاخ کمک فنر دار
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل LEGEND 200

  4,380,000 تومان4,250,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم دوشاخ کمک فنر دار
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه