13 کیلوگرم

29 کالا

 • حراج!
  20-الکس-فدرال

  دوچرخه 20 الکس مدل FEDERAL

  1,775,000 تومان1,675,000 تومان
  بدنه آلیاژ فولاد قطعات دنده 21 سرعته طوقه آلومینیوم CNC دوشاخ کمک فنر دار طوقه آلومینیوم 5 سانتی متر
 • حراج!

  دوچرخه 20 الکس مدل LOOK

  1,810,000 تومان1,710,000 تومان
  بدنه آلیاژ فولاد قطعات دنده  21 سرعته طوقه آلومینیوم CNC دوشاخ کمک فنر دار طوقه آلومینیوم 5 سانتی متر
 • حراج!

  دوچرخه 26 الکس مدل EXCEL

  2,400,000 تومان2,300,000 تومان
  بدنه آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم CNC دوشاخ کمک فنر دار تنظیمی طوقه آلومینیوم 5 سانتی متر
 • دوچرخه 26 الکس مدل VICTORY

  2,120,000 تومان
  بدنه آلومینیوم سبک 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم CNC دوشاخ کمک فنر دار قفل کن و تنظیمی طوقه آلومینیوم 5 سانتی متر
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل +CLOUDS 530

  3,680,000 تومان3,550,000 تومان
    دوچرخه کوهستان 26 کمپ +CLOUDS 530 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو آلتوس 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی  GT MRK
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل CLOUDS 560

  3,790,000 تومان3,635,000 تومان
    دوچرخه کوهستان 26 کمپ CLOUDS 560 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو آلتوس 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی  GT MRK
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل JOURNEY 780

  4,440,000 تومان4,285,000 تومان
  دوچرخه 26 کمپ مدل JOURNEY 780  یکی از مدل های باکیفیت ارایه شده در فروشگاه آیبایک می‌باشد. دوچرخه کوهستان 26 کمپ JOURNEY 780 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو التوس 27 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی UDING
 • دوچرخه 26 کمپ مدل JOURNEY 800

  4,960,000 تومان
  دوچرخه کوهستان 26 کمپ JOURNEY 800 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو الیویو 27 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی  SUNTOUR XCM
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل LEGEND 300

  6,115,000 تومان5,995,000 تومان
  دوچرخه کوهستان 26 کمپ LEGEND 300 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو دئور 30 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی  GT MRK
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل VIGOROUS 500

  3,630,000 تومان3,510,000 تومان
    دوچرخه کوهستان 26 کمپ VIGOROUS 500 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو آلتوس 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی  GT MRK
 • دوچرخه 26 کمپ مدل XC 521

  4,390,000 تومان
  دوچرخه کوهستان 26 کمپ XC 521 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک قطعات دنده شیمانو آلتوس 24 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی  SUNTOUR XCT
 • حراج!

  دوچرخه 26 کمپ مدل XC6100

  3,990,000 تومان3,860,000 تومان
  دوچرخه شهری 26 کمپ XC6100 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلومینیوم 6061 ترمز دیسک مکانیک ARTEK قطعات دنده شیمانو تورنی 21 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن EASING
 • حراج!

  دوچرخه 27.5 آلفرد مدل BUFFALO

  2,880,000 تومان2,765,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم CNC دوشاخ کمک فنر دار قفل کن و تنظیمی طوقه آلومینیوم 3 سانتی متر
 • حراج!

  دوچرخه 27.5 آلفرد مدل HORSE

  3,610,000 تومان3,495,000 تومان
    بدنه آلومینیوم 6061 قطعات دنده شیمانو 21 سرعته طوقه آلومینیوم CNC دوشاخ کمک فنر دار قفل کن و تنظیمی طوقه آلومینیوم 3 سانتی متر ترمز دیسک هیدرولیک
 • ناموجــود

  دوچرخه 27.5 جاینت مدل ATX 2

  دوچرخه کوهستان 27.5 جاینت رینکن دیسک مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلیاژ آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک تکترو قطعات دنده شیمانو الیویو 27 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی Suntour
 • ناموجــود

  دوچرخه 27.5 جاینت مدل ATX ELITE 0

  دوچرخه کوهستان 27.5 جاینت ایتیکس الیت 0 مناسب برای افراد 12 سال به بالا بدنه آلیاژ آلومینیوم 6061 ترمز دیسک هیدرولیک شیمانو قطعات دنده شیمانو دئور 30 سرعته دوشاخ کمک فنردار قفل کن و تنظیمی Suntour
پیگیری سفارش
لیست مقایسه