flamingo-shargaeablemotor-1018
flamingo-shargaeablemotor-1018-2
flamingo-shargaeablemotor-1018-3
flamingo-shargaeablemotor-1018
flamingo-shargaeablemotor-1018-2
flamingo-shargaeablemotor-1018-3

موتور شارژی فلامینگو مدل HV318Flamingo 1018-1


  •  مناسب کودکان 2 تا 5 سال
  • فضای مناسب نشیمن
  • جاپایی مناسب برای کودک
  • پخش موزیک داخلی
  • تک موتور