24 بلست وایپر BLAST VIPER

دوچرخه 24 بلست VIPERBLAST VIPER


  • ترمز ویبرک
  • 21 سرعته شیمانو
  • دوشاخ کمکدار
  • طوقه آلومینیوم 5 سانتی متر
  • گارانتی شرکتی بلست