دوچرخه 16 قناری مدل SPACE NO1CANARY SPACE NO1 16


 

  • دوچرخه 16 قناری مدل SPACE NO
  • ترمز جلو ویبرک عقب لنتی
  • طوقه آلومینیوم
  • کمکی قابل تنظیم ارتفاع