دوچرخه 12 قناری مدل SPACE NO1CANARY SPACE NO1 12

(دیدگاه کاربر 1)

 

  • دوچرخه 12 قناری مدل SPACE NO
  • ترمز جلو ویبرک عقب لنتی
  • طوقه آلومینیوم
  • کمکی قابل تنظیم ارتفاع